LiveChat przez przeglądarkę

Rozpocznij rozmowy już teraz korzystając ze swojej ulubionej przeglądarki.
LiveChat: Web Application

Łatwo dostępna

Pozostań w kontakcie z klientami z wykorzystaniem dowolnego komputera wyposażonego w przeglądarkę i łącze internetowe. Aplikacja webowa pozwa na korzystanie z narzędzia w chmurze i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych wtyczek.

Easily accessible

Prostota na pierwszym miejscu

Zapomnij o skomplikowanym interfejsie z wieloma niepotrzebnymi funkcjami. LiveChat posiada prosty interfejs pozwalający skupić się na szybkim rozwiązywaniu potrzeb klientów.

Ultra-clean Interface

Multitasking

Interfejs pozwala na prowadzenie kilku rozmów naraz podczas wykonywania swoich codziennych obowiązków. Wykorzystaj oparte na tagach gotowe odpowiedzi, podgląd treści pisanej przez klienta oraz skróty klawiaturowe, aby przyśpieszyć swoją pracę.

Canned responses

LiveChat przez przeglądarkę

URUCHOM