Zarządzanie zespołem

LiveChat zawiera szereg narzędzi do zarządzania, które pomogą Ci uporządkować pracę Twoich agentów i pozwolą ci zachować wgląd na temat sposobu, w jaki czatują.

Zarządzanie kontem agenta

Swobodnie twórz i zarządzaj kontami LiveChat dla zespołu obsługi Klienta. Możesz utworzyć tyle kont agentów dla tylu agentów, ilu chcesz.

Role agenta

Użytkownik LiveChat może mieć jedną z trzech dostępnych ról: Właściciel, Administrator lub Agent.

Właściciele mogą modyfikować każdy aspekt licencji LiveChat. Tylko właściciele mogą uzyskać dostęp i modyfikować opcje płatności. Na licencji zawsze jest tylko jeden właściciel.

Administratorzy są podobni do właścicieli, tzn. Mogą modyfikować licencję i nią zarządzać, ale nie mają dostępu do opcji rozliczeniowych.

Agenci obsługują czaty od Klientów i mają ograniczony dostęp do ustawień i raportów.

Grupy

Możesz przypisać agentów do obsługi czatów tylko dla określonych działów. Na przykład możesz kierować wszystkie rozmowy sprzedażowe do działu sprzedaży.

Dzielenie LiveChat na te grupy pozwoli Ci rozdzielić różne rodzaje działań związanych z obsługą Klienta, takich jak sprzedaż i wsparcie. Pozwoli Ci to filtrować archiwa rozmów i raporty, aby wyświetlać dane dla tych grup.

Nadzór czatu

Możesz sprawdzić swoich agentów podglądając ich czaty. Podczas nadzorowania będzie można zobaczyć wszystko, co agent robi podczas czatu, bez wiedzy Klienta lub agenta.

Możesz także skorzystać z funkcji nadzoru, aby proponować odpowiedzi, co pozwala trenować nowych agentów bez ryzyka pozostawienia Klienta bez odpowiedzi.

Harmonogram pracy

Możesz kontrolować czasy, w których agenci są zalogowani do aplikacji LiveChat, konfigurując harmonogram pracy. Po włączeniu harmonogramu pracy stan agentów zostanie automatycznie ustawiony na akceptowanie lub nieakceptowanie rozmów podczas rozpoczynania lub kończenia zmian.

Harmonogram pracy umożliwia ustawienie zmian na dni robocze, weekendy lub każdy dzień oddzielnie. Możesz także skonfigurować nocne zmiany, które zaczynają się w jednym dniu, a kończą w następnym.

Równoczesny limit czatów

Możesz ustawić limit liczby rozmów, które agent może przeprowadzać jednocześnie. W ten sposób możesz upewnić się, że nowi agenci nie zostaną pochłonięci zbyt wieloma rozmowami.

Więcej funkcji LiveChat

Uruchom bezpłatny trial LiveChat!

5-minutowa instalacja, licencja TEAM na 14 dni, niewymagana karta kredytowa.